Bioin4matics

محصولات

پکیج ها

در سایت بیوانفورماتیک، من انواع خدمات مربوط به تحلیل داده‌های بیولوژیکی ارائه می‌دهم. این خدمات شامل تحلیل داده‌های RNA-Seq، تفسیر داده‌های ژنومی، پیش‌بینی ساختار سه‌بعدی پروتئین‌ها، تحلیل شبکه‌های بیولوژیکی و ... می‌باشد. من از روش‌های مدرن بیوانفورماتیکی برای تفسیر داده‌ها استفاده می‌کنم و با استفاده از نرم‌افزارهای متخصص مانند R و Python به تحلیل داده‌های پیچیده بیولوژیکی می‌پردازم. من تلاش می‌کنم تا با دقت و صحت بالا، به محققان و دانشجویان کمک کنم تا داده‌های خود را بهترین شکل ممکن تفسیر کنند و به نتایج دقیق‌تر و قابل اطمینان‌تری دست پیدا کنند.​